Viaggi

Le foto dei miei viaggi

Libia 2007 (Acacus)

Egitto 2009 (Gilf Kebir e Grand Sand Sea)

Libia 2010 (Wan Namus e Murzuq)

Algeria 2010 (Trekking sul Tassili N’Ajjar)

Egitto 2011 (Water Mountains e Gilf Kebir)

Ciad 2011 (Ennedì)

Algeria 2012 (Tiodaine)

Algeria 2012 (Tadrart)

Sudan 2013 (Jebel Awainat)

Oman 2013 (Montagne e Waiba Sand)

Algeria 2014 (Tadrart)

Namibia 2014

Oman 2014 (Masirah e Rub Al Kali)

Algeria 2015 (Wadi Djerat)

Islanda 2015

Mauritania 2015

Algeria 2016 (Tifernine)

Namibia 2016 (Kunene)

Oman 2016 (Rub Al Kali)

Algeria 2017 (Tadrart)

Kazakhstan 2017

Etiopia 2017 (Dancalia)

Algeria 2018 (Tadrart)

Mongolia 2018 (Gobi)

Mauritania 2018

Ciad 2019 (Ennedì e laghi di Ouniaga)

Namibia 2019 (parte Centro-Nord)

Giordania 2019

Algeria 2020 (Tadrart)

Islanda 2020 (a caccia di aurore boreali)

Tanzania 2020 (Parchi del Nord)